Lotteri og trekning

Som del av Røarevyen ble det arrangert et lotteri med flotte premier fra støttespillere i distriktet. Inntektene fra lotteriet gikk til dekning av utgifter til revyen.

Trekningen har funnet sted under profesjonelle og betryggende forhold som beskrevet i vedlagte dokument.

Trekning

De heldige vinnere finner du her. Vinnere er kontaktet over telefon og vi ber om at gevinster hentes som angitt under. Ta kontakt med Styreleder hvis problemer.