Kontakt

Hvis du vil ha kontakt med oss har du følgende muligheter:

Vanlig post til styret:
post@roa-vel.no

Hvis du vil endre adresse, personlige data eller på annet vis ønsker å ta kontakt vedr. ditt medlemskap:
medlem@roa-vel.no

Du kan også ta kontakt med "ditt" styremedlem. Du finner navn og kontaktdata her

Styret setter stor pris på tilbakemeldinger og forslag fra våre medlemmer og beboere for øvrig. Fint hvis du/dere sender inn forslag via vår Forslagskasse