Kommuneplan

På denne siden vil du finne informasjon om offentlige tiltak.


Kommuneplan for Oslo mot 2040

Oslo kommune sendte i april 2017 ut et utkast til kommuneplan mot 2040. Det ble invitert til to møter: Folkemøte i Rådhuset 9. mai kl 11-15 og til åpent møte for oss i Bydel Vestre Aker 22. mai kl. 17 - 20 i konferansesenteret på Ullevål stadion. Vi oppfordret den gang våre beboere til å melde seg på. Alle møter ble fulltegnet og mange av oss fulgte møtet på Internett.

Du kan lese mer om planen og finne alle relaterte dokumenter og kart under denne linken.

Planen finner du her - den er på 81 sider og er rikt illustrert. Røa er nevnt 17 ganger i rapporten. Høringsfrist er satt til 30. juni

For Røa er det forslag til et begrenset utviklingsprosjekt av såkalt "Kategori B" i retning Hovseter - se kart.

Her et utdrag fra Planen:

For «kategori B»-områder, småhusområder som skal tilrettelegges for bymessig utvikling, gis det nye føringer som i særlig grad skal sikre stedstilpasning og medvirkning. Denne nye kategorien inneholder områdene: Borgen, Nydalen vest, Nedre Grefsen, Smestad og Røa/ Hovseter. Disse utviklingsområdene består av større småhusområder med eksisterende bomiljøer og store nærmiljøkvaliteter, hvor utviklingen må skje på en stedstilpasset måte som ivaretar og utvikler eksisterende kvaliteter. I slike områder skal kommunen sitte i førersetet og planlegge for en helhetlig utvikling av området, i samråd med beboere, grunneiere og andre interessenter. Hovedregelen skal være at byutvikling i et småhus område skal gjøre stedet til et minst like godt sted som det er i dag, for flere mennesker enn det som bor der i dag.

Ved planlegging og utvikling i disse områdene, vil det bli lagt vekt på bevaringshensyn i eksisterende bebyggelse og grønnstruktur. Det er særlig viktig å vurdere bevaring og gjenbruk av bebyggelse og legge til rette for godt samspill mellom nytt og gammelt. I tillegg til å bevare og videreutvikle eksisterende lokale kvaliteter, som tilgjengeliggjøres for flere, skal utviklingen også tilføre nye verdier til området, for eksempel med ombygging av veier til bygater (for eksempel Sørkedalsveien), nye torg, parker og gatetun. Det gjør også at flere som bor i eneboliger kan få mulighet til å flytte til leiligheter i samme område når behovet for dette må melde seg.


 

Gravearbeider i Oslo på offentlig vei/tomt.

Gå til denne adressen og du vil se kart of informasjon - hvis du lurer på hva og hvorfor: http://oslo.graveabeider.no

Gravearbeider.jpg