Jubileumsbok

Jubileumsbok - Røa Vel 100 år

I anledning 100 årsjubileet for Røa Vel  i 2014, er det laget en jubileumsbok - "Rundt omkring på Røa". Boken ble levert fra trykkeri/bokbinder 17. desember 2015 og kan kjøpes hos Røa Bok og leker.

Forfatter og forlegger er Nils Carl Aspenberg. Han kan treffes på mobil 905 02 897 eller på epost nilscarl@gmail.com.

Hyggelig hilsen fra den første leser.

Hyggelig hilsen fra den første leser.