Hva gjør Røa Vel for barn og unge?

Hva gjør Røa Vel for barn og unge?

Publisert av Olav Ødegård den 13.03.22. Oppdatert 13.06.22.

Søknadskriterier:

- Beskrivelse av prosjektet/tiltaket

- Målet med prosjektet/tiltaket

- Målgruppen

- Plan for gjennomføring

- Kostnadsbudsjett

- Tidsplan for prosjektet/tiltaket

- Hvor prosjektet/tiltaket skal gjennomføres

- Hvem er ansvarlig

Husk søknadsfristene 1. september og 1. november og send til post@roa-vel.no

Røa Vel prosjekter barn og unge.pdf