Fremtidens Røa vises på biblioteket 22.-23.11!

Fremtidens Røa vises på biblioteket 22.-23.11!

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 21.11.19.

 

Arkitekt Niels Torp har på oppdrag fra grunneiere og utbyggere på tomtene rundt Røa krysset, laget en modell av stor- Røa og spesielt, et helt nytt Røa kryss. Røa Vel viser frem denne modellen til publikum på biblioteket Samfunnshus Vestfredag 22. november kl. 12:00-20:00 og lørdag 23. november kl. 12:00-16:00.

Utstillingen er åpen for alle, og representanter fra Røa Vel vil være til stede. Besøkende vil bli bedt om å besvare noen spørsmål om konkrete løsninger som Torp foreslår. Det er viktig at vellet i sitt videre arbeid med byutviklingen på Røa, mottar meldinger om hva folk måtte mene og hva de synes.

Modellen er også omtalt i Røa Vel Nytt nr. 3 - 2019  som nylig er distribuerte til Røa beboere og som ligger vedlagt. Vi håper at mange benytter anledningen til å ta en titt og si sin mening!

torsdag 28. november kl. 08:04

Veileder til et miljøvennlig nabolag

torsdag 21. november kl. 21:20

Fremtidens Røa vises på biblioteket 22.-23.11!

onsdag 24. april kl. 15:30

Velkommen til Røa Vel

lørdag 16. november kl. 17:56

Røa Vel Nytt 2019 nr. 3 ute

torsdag 14. november kl. 12:15

Møte 19. november om gjenåpning av Mærradalsbekken