Årets første Tett På!

Årets første Tett På!

Publisert av Post Røa Vel den 10.05.24.
Les blant annet om Røa Vels arbeide med snarganger og smett, siste nytt om utviklingen av Himstadjordet som friluftsområde, oppgraderingen av Finnhaugen Park og om miljøprisen som gikk til Røa Vels egen Egil Kjos!!
Tett På 2024 nr. 1.pdf