Start

Røa Vel har vært aktiv i vårt distrikt i over 100 år. Vi hadde all grunn til å feire jubileumsåret 2014 med revy og andre festligheter på Røa. Vår 100-års jubileumsbok ble levert til Røa Bokhandel like før jul 2015. Dette er en bok alle Røabeboere bør ha på kaffebordet. Se Nyheter for mer informasjon.

Vi har i dag en medlemsmasse på rundt 1300 husstander. Dette er bra men ikke bra nok. Vi ønsker flere støttespillere fra vårt flotte og store oppland. Vi oppfordrer alle beboere til å melde seg inn i Velet. Du gjør dette på enkleste måte ved å betale årskontingenten på kr 200 til konto 6051.06.12992. Husk å legge inn adresse, mobilnummer og epostadresse ved betalingen. Du kan også sende oss en epost med dine kontaktopplysninger til medlem@roa-vel.no

Røa Vel er her for å ta tak i saker som bidrar til  «Trivelige Røa». Eksempler på dette er:

  • Samarbeid og kontakt med Bydel Vestre Aker, kommunale etater og handelsstanden
  • Bevaring og vedlikehold av våre grønne lunger og smug
  • Talerør for beboere i forbindelse med. Byplaner og reguleringssaker
  • Trafikk- og veisaker – gang- og sykkelveier
  • Offentlig infrastruktur
  • Støtte til gode formål

Vi hører gjerne fra deg som beboer og medlem hvis du har tanker eller ideer som vi kan ta tak i: post@roa-vel.no


Siste nytt -
Her ser du de siste nyheter. Du finner mer ved å trykke på Siste nytt over.

Forslagskasse

Vi har opprettet en forslagskasse for deg. Vi hører gjerne fra deg hvis du h<ar synspunkter eller ideer du v ilk dele med oss. Trykk på Forslagskasse over.
 

Send oss din emailadresse

Røa Vel ønsker at alle medlemmer sender sine email-adresser til oss. Hensikten er å kunne ha en enklere kommunikasjon med våre medlemmer. Vi lover ikke å misbruke disse til utidig utsendelse av e-post

Send oss en e-post til: medlem@roa-vel.no og oppgi også ditt mobilnummer.


Søk etter informasjon på våre hjemmesider: