Naboregler

 Gode Naboregler

RØA VEL arbeider for å skape større trivsel i nærmiljøet. Vi tror at gode naboregler kan bidra til økt trivsel. Våre naboregler er under stadig justering. Vi hører gjerne fra deg hvis du har kommentarer eller forslag på dette området. Send epost til post@roa-vel.no.

Hold det pent og ryddig utenfor ditt eget gjerde.

Hold kontroll på vegetasjonen og stell også utenfor ditt eget gjerde. Dette er et viktig element i vår trivsel på Røa. Ikke vent på at en kommunal etat skal hjelpe deg med dette. Tenk også på fremkommeligheten av fotgjengere og syklister utenfor ditt gjerde.

Hva med ditt eget gjerde - er det pleiet og i god stand?

Fra Vi i Villa

Bil, tilhenger, båt

Parker gjerne ditt eget kjøretøy på egen oppstillingsplass eller i garasje hvis dette er mulig og tilgjengelig. Hvis du må parkere på kommunal vei, tenk på at den ikke er til hinder eller sjenanse for øvrig trafikk, naboer, syklister og fotgjengere. For langtidslagring av kjøretøy vil det være hensiktsmessig å finne annet sted som er egnet for dette formål.

Respekter fartsgrensene. Høy hastighet er ikke bare farlig, men skaper mye støy.

Bålbrenning er forbudt.

Tenk på alle som har allergiske plager. Brannforskriftene sier også at oppskyting av fyrverkeri over andres eiendom er forbudt.

Hund

Pass på å holde din hund i bånd. Politivedtektene sier at man alltid skal ha kontroll over hunden på offentlig sted. Det er generell båndtvang fra 1. april til 20. august. Ikke la hunden stå ute og bjeffe. Husk "hundeposen" og ta den med hjem.

Støy og hageredskap

Støy er plagsomt for de fleste. Vis hensyn når det gjelder bruk av motorisert hageredskap. Spesielt gjelder dette bruk av gressklippere.

Om naboen klipper gresset, ikke vent til han er ferdig med å starte din egen. Unngå klipping på søndag og kveld.

Fartsgrensene.

Høy hastighet er ikke bare farlig, men skaper mye støy. Tenk også på å kjøpe støysvake dekk når du skifter dekk.

 

Bålbrenning er forbudt.

Tenk på alle som har allergiske plager. Brannforskriftene sier også at oppskyting av fyrverkeri over andres eiendom er forbudt.