Frivillighet

Røa Vel tar et initiativ til styrking av Frivilligheten

Viktig møte om frivilligheten i vårt område

Torsdag 12. November 2015 i Samfunnshus Vest


Ledergruppen fra Venstre: Anne Bjørnebye Vik, Leder Røa Vel, Espen W Andresen Frivillighetssentralen Vestre Aker, Ragnhild Lorentzen, Bydel Vestre Aker

Ledergruppen fra Venstre: Anne Bjørnebye Vik, Leder Røa Vel, Espen W Andresen Frivillighetssentralen Vestre Aker, Ragnhild Lorentzen, Bydel Vestre Aker

Blikk fra salen i Samfunnshuset med nær 50 tilstede

Blikk fra salen i Samfunnshuset med nær 50 tilstede


Bakgrunnsstoff:

Røa Vel har i lengre tid forsøkt å komme i kontakt med lag og foreninger i vårt område. Vi ønsker at de skal komme frem i lyset- beskrive for omgivelsene hvem de er, hva de gjør, kommunisere med hverandre og kunne aktivisere flere mennesker.

Underveis i denne prosessen har fellesnevneren ”Frivillighet” kommet sterkt i fokus: Frivillighetssektoren, frivillighetsarbeid, Stortingsmelding nr 39: ”Frivillighet for alle”, lokale frivillighets meldinger, strategi for frivillighet…-  

 

Som en motvekt til den virtuelle verden, facebook, økende velstand og tidsklemma har vi også behov for sosial tilhørighet gjennom deltakelse i ulike reelle fellesskap. Møte med andre mennesker har avgjørende betydning for livskvalitet, fellesskap og utvikling. Deltakelse i frivillige organisasjoner fremmer sosialt fellesskap, gir læring og kunnskap og bidrar til å utvikle demokratisk kompetanse. Frivillig arbeid gir mennesker muligheter til å bruke og utvikle seg selv, føle seg til nytte og få mening i tilværelsen.

Det skjer mye rundt ”frivilligheten” i byen vår – men de frivillige aktivitetene i vår bydel er fragmentert og uutnyttet- og lever kanskje litt i skyggen av seg selv.  

Røa Vel, Frivillighetssentralen og folkehelsekoordinatoren i Vester Aker Bydel har derfor gått sammen om det første initiativ for å samle alle som er opptatt av hva frivillighetssektoren representererog hvordan den fungerer i dag i vår bydel. Kan vi gjøre noe aktivt for å styrke den? Kan den koordineres bedre, kan vi få med flere? Trenger vi å tilrettelegge for frivilligheten på en bedre måte?  Trenger vi en frivillighetsmelding slik som Ullern bydel har laget?

Vi inviterer til møte torsdag den 12. November i Samfunnshuset Vest – møterom 3- kl. 18.30

 

Programmet inkluderer:

Strategi for frivillighet bygges inn i strategisk plan for bydel Vestre Aker ved bydelsdirektør Jan O. Nytveit.

Fokus på frivillighet - Inspirasjon og erfaringer fra Asker, ved Frivillighetskoordinator Heidi Thommessen.

Diskusjon: Opprettelse av Vestre Aker Forum for Frivillighet, og fellesarrangement for frivilligheten i vårt nærområdei 2016.

Det blir enkel servering.

Påmelding innen 9.november til:

Vestre Aker frivillighetssentral: vestreakerfrivillig@gmail.com

eller telefon: 48137180

Velkommen!

Du kan lese mer om regjeringens satsing på frivillighet her.