Byggesaker

Saksinnsyn

Plan- og bygningsetaten

Følg med på byggesaker i ditt område – du blir automatisk varslet.

Plan- og bygningsetaten tilbyr en elegant løsning der alle borgere automatisk kan bli varslet og gitt innsikt i alle byggesaker i sin rode/område.

Du trenger bare å gå inn en gang for å registrere deg og velge hvilke områder du ønsker å overvåke. Du får deretter en mail når noe skjer i området med en link til saken.

Følg instruks under for å registrere deg:

  1.       Log inn til plan og bygningsetaten: https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/
  2. Velg Saksinnsyn
  3. Log in, øverst til høyre, på samme måte som ved din bank – personnummer og Kodebrikke eller BankID på mobil
  4. Velg Abonnement, oppe til høyre
  5. Velg: velg område fra kart eller fra liste
  6. Du vil se at ditt område er ordnet i flere soner. De soner du eventuelt allerede har valg vil være grønne
  7. Klikk den/de soner du vil overvåke, de vil deretter bli merket gul
  8. Bekreft med Ja
  9. Velg nok et eller flere områder du ønsker å følge

Nedenfor eksempler på meldinger fra PBE:

Dato
20. juni

19. juni 2017

 

6. juli
10. juli
15. juni
14. juli
17. juli
 

Sak
Seksjonering
R/E bekreftelse
Egenerklæring om Konsesjonsfrihet på ubebygget tomt
Seksjonering

Seksjonering
Boliger
Seksjonering
Oppføring enebolig
Bruksendringav kjeller til boligformål
 

Adresse
Bjerkebakken 62A
Nordengveien 45
Ankerveien 90

Bjerkebakken 62

Ekraveien 37B
Griniveien 18 - 22
Ekraveien 3
Sørkedalsveien 239
Bjerkebakken 16