Benkeaksjonen

Røa Vel kjøper utendørsbenker

Røa Vel ønsker å bidra til økt trivsel gjennom å finansiere nye benker i vårt boområde. Vi vil ha et 50/50 spleiselag mellom Røa Vel og Bydelen og/eller Bymiljøetaten.

Følgende er satt ut:

  • To nye benker ble satt ut våren 2015 ved Grinidammen
  • Et  rastebord satt ut ved fotballbanen bak Jokerbutikken Ekraveien/Bjerkebakken/Linhusveien i 2015
  • To nye benker satt ut sommeren 2016 på de grønne snipper i krysset Melumveien og Harald Løvenskioldsvei
  • To rastebord ble satt ut sommeren 2016 i Mærradalen på stien mellom Ankerveien og Røahagan (100% Røa vel)
  • To rastebord satt i parken ved Røa bad - 2017
  • Rastebord satt ut på grøntområde ved Trettebakken mellom Nordengveien og Ekraveien - 2017
  • To rastebord sponset for Voksenenga Nærmiljøhage - 2017

Det er kummunens nye benkestandard som nå settes ut - model April som vist på bildene

Vi inviterer våre medlemmer til å komme med forslag til andre steder hvor det kan være et behov.

Kontakt oss på post@roa-vel.no.

Melumveien/Harald Løvenskioldsvei

Melumveien/Harald Løvenskioldsvei