Avfallsrydding

Avfallshåndtering


Henting av hageavfall 2019

Kommunen har de senere år praktisert gratis henting av hageavfall i noen gater på Røa. Denne gratisordningen er for sommeren 2019 stoppet, og vil bli erstattet av en abonnementsordning som vil koste kr 690 for hele sesongen med henting en gang pr. måned. Aktuelle husstander på Røa er kontaktet av etaten pr. epost (6. mai) og henting kan bestilles over nettet.

Les mer om ordningen her.

Vi i Røa Vel har observert at en rekke husstander i god tro har lagt ut sekker med hageavfall for avhenting i tråd med den gamle ordningen. Røa Vel har hatt løpende kontakt med kommunen for om mulig å få til en engangshenting av disse. Kommunen forteller oss i dag 15. mai, at de ikke makter å hente disse. Deres biler og mannskap er 100% opptatt med å hente hos de rundt 200 husstander som nå har bestilt ordningen - beklager.

Vi minner forøvrig om flotte mottaksforhold for hageavfall på Bygdøy. Gjenbruksstasjonen på Smestad tar små mengder hageavfall.

Merk at du vil trenge Oslonøkkelen - se artikkel under - for levering på Smestad


Oslonøkkelen kreves fra mars 2019

Oslonøkkelen er en elektronisk nøkkel som er nødvendig for å komme inn på de store avfallsmottakene i Oslo - eksempelvis gjenbruksstasjon på Smestad,

Nøkkelen følger en App på din Smartphone (søk på Oslonøkkelen for nedlasting). Ved bruk skal QR-kode som kommer frem på din telefonen vises til leser på bommen for å åpne denne.

Du får instrukser på stasjonene eller se her her.

Oslonøkkelen

Oslonøkkelen


Henting av Hageavfall 2017

Oslo Municipality has in recent years offered a collection of household waste as a test plan every other week in parts of Røa - mainly north of Røakrysset. Røa Vel, I am in contact with the authority and is now (April 2017) informed that the test scheme with garden waste will continue in 2017. Unfortunately, the scheme has not been extended in this area to include Røa.

Aktuelle husstanders shall have received information in the mailbox last week in May. Røa deler jeg til Røa 1 og Røa 2 med henting på hver onsdag og torsdag i oddetallsuker. Brev fra etaten vedlagt . Vedlagt kart Viser de til områdene: Røa en nord og øst Røa 2 sør og vest Samt Røa 1 øst

Tidspunkt for første henting blir 7. og 8. juni. Det antas at den første hentingen vil være omfattende og kan ta flere dager.

Siste hent er i uke 43.

Vi minner også om mottaket av hageavfall på Bygdøy - se nedenfor.

Renovationsetatens kundetorg kan kontaktes på tlf. 23 48 36 50 eller på e-post postmottak@ren.oslo.kommune.no

Røa-Rusken 2017

Røa vel tar initiativet til en "Ruskenaksjon" på Røa. Målsetting Med nettstedet aksjonen er forbunds Våre skabb beboere til Å Sette fokus på ryddighet Utenfor Eget Gjerde. Aktion will take place in the period 4. to 10. mail - in good till 17 May

Vi tenker med ryddighet: fjerning av søppel, kutting av busker og trær som går ut over gaten og fortauet, kutting av gress, fjerning av ugress, reparasjon av gjerder etc.

Ruskensekker, engangshansker og plastflasker til barna vil være tilgjengelig og kan hentes på Jernia på Røa etter 4. mai. Avfall kan kun plasseres i originale "Ruskensekkene." Hvis du trenger hjelp til å levere poser på avfallsstasjoner, send en epost til post@roa-vel.no med navn, adresse og antall poser.

Merk for øvrig at det er restriksjoner på hva som kan leveres - ikke elektrisk utstyr, farlig avfall mm - se Ruskens hjemmeside

 

Smestad avfallstasjon

Oslo kommune åpnet i januar 2016 sin helt nye og moderne avfallsstasjon på Smestad. Dette er et utmerket anlegg som holder åpent hele året og er veldig lett å komme seg til med bil fra Røa.

Adresse på Smestad gjenbruksstasjon er Ullernschausseen 26. Sving til Høyre VED Smestadkrysset og holder godt til neste neste neste neste neste neste neste lys.

Åpningstider fra 7:30 til 19:30 (lørdag 14:30) alle dager med unntak av søndag

Her er noen av reglene ifm. Smestad:

 • Gratis for inntil 3 m3 avfall

 • mindre mengder hageavfall

 • inntil 8 bildekk, ikke lastebildekk

 • isolerglassruter med PCB eller klorparafiner innenfor målene 1,2x2,1 meter

 • møbler og andre artikler til bruk

 • Avfallet skal sorteres på forhånd.

 • Benytt gjennomsiktige poser. Sorte og grå sekker skal åpnes og tømmes uoppfordret.

 • Du skal selv tømme avfallssekker og legge innholdet i rett beholder.

 • Mottaket er et tilbud til private husholdninger som betaler renovasjonsgebyr til Oslo kommune

 • Kjøretøyets totale vekt skal ikke overstige 3 500 kg. Tilhenger regnes ikke med i kjøretøyets totalvekt.

 • Tilhenger skal til enhver tid være koblet til kjøretøyet.

Farlig avfall ved Circle K på Bogstad

Vi minner også om at du kan levere farlig avfall på Statoil på Bogstad. Spør etter nøkkel til skur hos betjeningen.

Hageavfall på Bygdøy

Hvis du har store mengder hageavfall er leveransen på Bygdøy enkelt og greit. Se skisse nedenfor for veianvisning. Her er det enkelt å tømme direkte fra tilhenger eller bil. Hvis du trenger flott jord, kan du også kjøpe det i forskjellige kvaliteter.