Start

Røa Vel har vært aktiv i vårt distrikt i over 100 år. Vi hadde all grunn til å feire jubileumsåret 2014 med revy og andre festligheter på Røa. Vår 100-års jubileumsbok finner du på Røa Bokhandel. Dette er en bok alle Røabeboere bør ha på kaffebordet. 

Vi har i dag en medlemsmasse på rundt 1300 husstander. Dette er bra men ikke bra nok. Vi ønsker flere støttespillere fra vårt flotte og store oppland. Vi oppfordrer alle beboere til å melde seg inn i Velet. På vårt årsmøte 2018 var det enighet om å inkludere området opp mot Voksen Skog i vårt nedslagsfelt. Du melder deg inn på enkleste måte ved å følge link nedenfor. Her vil du også betale årskontingenten på kr 200.

Registrere deg her - se flip Medlemskap

Hvis du allerede er medlem men ikke får epost eller SM fra oss ber vi om at du sender oss en e-post med mobilnummer og eventuelt andre endringer til medlem@roa-vel.no

Røa Vel er her for å ta tak i saker som bidrar til  «Trivelige Røa». Eksempler på dette er:

  • Samarbeid og kontakt med Bydel Vestre Aker, kommunale etater og handelsstanden

  • Bevaring og vedlikehold av våre grønne lunger og smug

  • Talerør for beboere i forbindelse med. Byplaner og reguleringssaker. Følg med på det som skjer rundt utbygging på Røa og vårt initiativ Røa PlanForum (RPF)

  • Trafikk- og veisaker – gang- og sykkelveier

  • Offentlig infrastruktur

  • Støtte til gode formål

Vi hører gjerne fra deg som beboer og medlem hvis du har tanker eller ideer som vi kan ta tak i: post@roa-vel.no

Du finner oss også på Facebook


Forslagskasse

Vi har opprettet en forslagskasse for deg. Vi hører gjerne fra deg hvis du har synspunkter eller ideer du vil dele med oss. Trykk på Forslagskasse over.
 

Send oss din emailadresse

Røa Vel ønsker at alle medlemmer sender sine email-adresser til oss. Hensikten er å kunne ha en enklere kommunikasjon med våre medlemmer. Vi lover ikke å misbruke disse til utidig utsendelse av e-post

Send oss en e-post til: medlem@roa-vel.no og oppgi også ditt mobilnummer.


Søk etter informasjon på våre hjemmesider: